Op 26 november 2020 heeft een commissie van medische adviseurs, aangesteld door de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen, erkend dat de de genezing van p. Michael Driscoll, O.Carm. toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Titus Brandsma O.Carm. vanuit wetenschappelijk oogpunt onverklaarbaar is. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het heiligverklaringsproces van Titus Brandsma. De volgende stap is dat een commissie van theologen zich over de onverklaarbare genezing moet buigen en advies moet uitbrengen aan de kardinalen en bisschoppen van de Congregatie. Die zal op haar beurt advies uitbrengen aan de paus.