PERSBERICHT

Heiligverklaring Titus Brandsma weer een stap dichterbij

Op 9 november 2021 hebben de kardinalen en bisschoppen, die lid zijn van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, in hun gewone vergadering een positief besluit genomen inzake de heiligverklaring van Titus Brandsma. De prefect van de congregatie, kardinaal Marcello Semeraro, zal spoedig de conclusies ter goedkeuring voorleggen aan de Paus. Als de Paus de conclusies bevestigt, zal hij de consistorie bij elkaar roepen waarin hij de heiligverklaring aankondigt.

De Nederlandse Provincie van de Karmelieten is dankbaar voor de positieve resultaten die tot nog toe zijn bereikt. Ze hoopt dat de aankondiging van de heiligverklaring van Titus Brandsma spoedig zal plaatsvinden en dat het leven en de spiritualiteit van Titus velen zal inspireren.