De Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma heeft als doel het werven en beheren van gelden voor de financiering van de kosten die verband houden met de mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma.

De heiligverklaring van Titus zal een hernieuwde aandacht met zich meebrengen voor verdraagzaamheid, goed onderwijs, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. De Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma wil behulpzaam zijn deze waarden waar Titus voor stond, levend te houden en voor het voetlicht te brengen.

De heiligverklaring van Titus Brandsma zal velen inspireren, zowel in als buiten de katholieke kerk, om in onze gepolariseerde wereld gerechtigheid en vrede te bevorderen.

Foto banner: Titus Brandsma Memorial kerk te Nijmegen.