Het bestuur van de Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Mr. J.T.T.M. Hölscher
Secretaris: P.H.M. Welzen O.Carm.
Penningmeester: A.J.M. van der Gulik O.Carm.

Beloningsbeleid

De Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma heeft onbezoldigde bestuurders en heeft geen werknemers in dienst. De stichting maakt – indien nodig – gebruik van vrijwilligers.