Het bestuur van de Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Mr. J.T.T.M. Hölscher
Secretaris: J.H.M. Brouns O.Carm.
Penningmeester: J.A.A. Oude Alink

Beloningsbeleid

De Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma heeft onbezoldigde bestuurders en heeft geen werknemers in dienst. De stichting maakt – indien nodig – gebruik van vrijwilligers.