Het beleid van de Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma is gericht op fondswerving voor het dekken van de kosten die gemoeid zijn met het proces en de viering van de heiligverklaring. Deze fondswerving gebeurt door het benaderen en/of aanschrijven van verschillende partijen die affiniteit hebben met Titus Brandsma en zijn gedachtengoed.
Daarnaast is het beleid gericht op het zorgvuldig beheren van de gelden. Dit gebeurt overeenkomstig de strenge richtlijnen van het Vaticaan.

De Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma heeft geen winstoogmerk.

Foto banner: Titus Brandsma Memorial kerk te Nijmegen.