Wie zijn wij?

De Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma is opgericht in verband met de mogelijke heiligverklaring van de karmeliet Titus Brandsma.

Het proces van de heiligverklaring kwam in een stroomversnelling doordat veertien jaar geleden de karmeliet Michael Driscoll in Palm Beach (Florida) genas van een agressief, kwaadaardig melanoom met uitzaaiingen in het lymfestelsel. Het diocees waartoe hij behoorde, begon een intensieve gebedsactie op voorspraak van Titus Brandsma voor de genezing van pater Driscoll.

In de afgelopen jaren is door artsen en juristen onderzoek gedaan naar de genezing van pater Driscoll. Het onderzoek en de verklaringen rondom zijn genezing zijn enige tijd geleden afgerond. De resultaten hiervan zijn naar Rome gestuurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar een mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma.

De documenten worden nu in Rome bestudeerd door een commissie van medici en vervolgens door een vergadering van theologen. Deze commissies toetsen of vanuit de medische wetenschap de genezing onverklaarbaar is te noemen en of vanuit theologie en geloof alles volgens de voorschriften is verlopen. De resultaten hiervan gaan naar de vergadering van kardinalen en bisschoppen van de Congregatie voor de Heiligverklaring. Die brengt ten slotte advies uit aan de Paus.

De Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma is een zelfstandig rechtspersoon gerelateerd aan de  Nederlandse Provincie Karmelieten. Laatstgenoemde is een religieuze orde van broeders, zusters en leken, die ontstaan is in het begin van de dertiende eeuw op de berg Karmel in het huidige Israël. Voor meer informatie over de Karmelorde: www.karmel.nl