Wie zijn wij?

De Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma is opgericht in verband met de mogelijke heiligverklaring van de karmeliet Titus Brandsma.

Het proces van de heiligverklaring kwam in een stroomversnelling doordat veertien jaar geleden de karmeliet Michael Driscoll in Palm Beach (Florida) genas van een agressief, kwaadaardig melanoom met uitzaaiingen in het lymfestelsel. Het diocees waartoe hij behoorde, begon een intensieve gebedsactie op voorspraak van Titus Brandsma voor de genezing van pater Driscoll.

In de afgelopen jaren is door artsen en juristen onderzoek gedaan naar de genezing van pater Driscoll. Het onderzoek en de verklaringen rondom zijn genezing zijn enige tijd geleden afgerond. De resultaten hiervan zijn naar Rome gestuurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar een mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma.

De documenten zijn bestudeerd door een commissie van medici. Op 26 november 2020 heeft een commissie van medische adviseurs, aangesteld door de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen, erkend dat de de genezing van p. Michael Driscoll, O.Carm. toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Titus Brandsma O.Carm. vanuit wetenschappelijk oogpunt onverklaarbaar is.
Hiermee is een belangrijke stap gezet in het heiligverklaringsproces van Titus Brandsma.
Nu moet er gewacht worden op de volgende stappen in het heiligverklaringsproces: een speciale vergadering van theologen zal het verband van tussen de aanroeping van de zalige Titus Brandsma en het herstel van p. Michael Driscoll moeten beoordelen en bevestigen conform de gestelde theologische normen.
De resultaten hiervan gaan naar de vergadering van kardinalen en bisschoppen van de Congregatie voor de Heiligverklaring. Die brengt ten slotte advies uit aan de Paus.

De Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma is een zelfstandig rechtspersoon gerelateerd aan de  Nederlandse Provincie Karmelieten. Laatstgenoemde is een religieuze orde van broeders, zusters en leken, die ontstaan is in het begin van de dertiende eeuw op de berg Karmel in het huidige Israël. Voor meer informatie over de Karmelorde: www.karmel.nl

N.B. De stichting heeft zich opgeheven bij een bestuursbesluit in de vergadering van 21 april 2023. De stichting staat per 16 mei niet meer geregistreerd als ANBI.